Sikkerhed og teknologi.
Bright prioriteter

Hos BrightAnalytics forstår vi, at data er en vigtig del af din virksomhed. Vi vil gøre alt, hvad vi kan, for at sikre, at data er sikre, og at risici reduceres. Med mennesker, med teknologi og med processer.

BrightAnalytics er ISO 27001:2022-certificeret.

Hvad er ISO 27001?

ISO 27001 er en international standard for styring af informationssikkerhed. Den beskriver bedste praksis for et ISMS (Information Security Management System). Den sikrer, at organisationer har etableret metoder og en ramme til at beskytte personlige og følsomme data, håndtere risici effektivt og overholde lovgivningen om databeskyttelse.

Hvordan overholder BrigthAnalytics ISO 27001-standarderne?

Hos BrightAnalytics opfylder vi ikke kun ISO 27001:2022-standarderne, vi integrerer dem også i kernen af vores aktiviteter for at sikre det højeste niveau af databeskyttelse for vores kunder. Sådan opnår vi det:

BC Certified logo ISO 27001 2022 RVA ENG zwart 1 1

atom-alt

Udvikling og håndhævelse af politikker

Vores sikkerhedsretningslinjer er omfattende, klare og håndhæves strengt i vores organisation. Vi gennemgår og opdaterer regelmæssigt disse retningslinjer for at være lydhøre over for løbende ændringer i datasikkerheden og sikre overholdelse af ISO 27001:2022-standarderne.

atom-alt (2)

Omfattende risikostyring

Vi anvender en proaktiv tilgang til risikostyring, hvor vi løbende identificerer, analyserer og håndterer potentielle sikkerhedstrusler. Dette omfatter regelmæssige risikovurderinger og implementering af strategiske foranstaltninger for at afbøde identificerede risici.

atom-alt (5)

Uddannelse og bevidstgørelse af medarbejderne

Fordi vi forstår, at menneskelige faktorer spiller en afgørende rolle for datasikkerheden, organiserer vi omfattende og løbende træningsprogrammer for vores medarbejdere. Disse programmer er designet til at fremme en bevidsthedskultur omkring sikkerhed og sikre, at alle teammedlemmer har den viden og de færdigheder, der skal til for at opretholde vores sikkerhedsstandarder.

atom-alt (1)

Adgangskontrol

Adgangen til følsomme data er strengt reguleret og overvåges løbende. Vi opererer med en lagdelt adgangsmodel, hvor enkeltpersoner kun har adgang til de data, der er nødvendige for deres funktion. Dette forstærkes af brugen af multifaktorgodkendelse og regelmæssig adgangskontrol.

atom-alt (3)

Reaktion på hændelser og genopretning

I tilfælde af en usandsynlig sikkerhedshændelse har vi en matchende reaktionsplan klar. Denne plan gør det muligt for os at reagere hurtigt og effektivt og afbøde eventuelle konsekvenser, minimere potentiel skade på vores kunder og give os mulighed for hurtigt at vende tilbage til normal forretningsdrift.

atom-alt

Løbende overvågning og revision

Vores sikkerhedssystemer og -processer overvåges løbende og gennemgår regelmæssige interne og eksterne audits. Det hjælper os med at overholde ISO 27001:2022-standarderne og hurtigt identificere og afhjælpe eventuelle sårbarheder.

hFPpCT0sC 1024x576 1

Databeskyttelse og overholdelse

Hos BrightAnalytics sørger vi for den højeste mulige beskyttelse og overholdelse af dine data ved sikkert at hoste dem i et hypermoderne datacenter (ligeledes ISO 27001-certificeret) i Belgien. Denne strategiske beslutning tilbyder ikke kun robust beskyttelse og optimal forbindelse, men overholder også den strenge lovgivning om databeskyttelse fra Den Europæiske Union, herunder GDPR. Vores forpligtelse til disse standarder afspejler vores løfte om tillid og gennemsigtighed og giver dig tryghed og pålidelighed i håndteringen af dine følsomme oplysninger.

Databehandlingsansvar

Din tillid til os til ansvarsfuldt at håndtere dine data tager vi meget seriøst. ISO 27001-certificeringen er bevis på vores engagement i databeskyttelse. Men det handler ikke kun om overholdelse; det handler om at opbygge en kultur af sikkerhed og gennemsigtighed på enhver niveau i vores organisation.

Kontinuerlig forbedring

Vi tror på kontinuerlig forbedring. Vores rejse slutter ikke med opnåelsen af ISO 27001-certificeringen. Vi er forpligtet til regelmæssig evaluering og opdatering af vores sikkerhedspraksis for at sikre, at vi altid er førende inden for datasikkerhed.

 

Har du spørgsmål? Tøv ikke med at kontakte os!

Vores udviklere og forretningsanalytikere står bag dig.