Opdag konsolideringsværktøjet

Med BrightAnalytics bliver konsolideret rapportering en legemlig sag. Med et enkelt klik på en knap elimineres IC-transaktioner, der kan foretages konsolideringsregistreringer og medtages kapitalandele.

Konsolideringsværktøj BrightAnalytics - konsolideringsstrukturen

Konsolidering

Forskellige enheder, regnskabspakker, valutaer og forskellige regnskabsår? Forskellene udjævnes korrekt for at sikre en klar og pålidelig konsolideret rapportering.

Konsolideringsposter samt ekstra regnskabsposter er mulige i vores konsolideringsværktøj. Disse indtastes i systemet, f.eks. som afskrivning af goodwill, og skrives naturligvis ikke tilbage til kildedataene.

Product screenshot intercompany eliminaties 1

Elimineringer mellem selskaber

Konsolideringsværktøjet, der er en del af finansmodulet, registrerer automatisk koncerninterne posteringer og visualiserer disse koncerninterne forskelle i et overskueligt smartmap.

Elimineringer mellem selskaber udføres automatisk med et klik på en knap!

Opdag vores konsolideringsværktøj?