Ansvarsfraskrivelse

Dette websted er ejet af BrightAnalytics BV.

Kontakt og hjemsted:
Bruggesteenweg 311A / 2.2, 8830 Hooglede

På telefon: +32(0)51 80 03 70
E-mail: hello@brightanalytics.eu

Virksomhedsnummer: NUMMER: BE-0555.899.773

Ved at få adgang til og bruge webstedet accepterer du udtrykkeligt følgende vilkår og betingelser.

Intellektuel ejendomsret

Indholdet af dette websted, herunder mærker, logoer, tegninger, data, produkt- eller firmanavne, tekster, billeder osv. er beskyttet af intellektuelle rettigheder og tilhører B-Bright eller berettigede tredjeparter.

Begrænsning af ansvar

Oplysningerne på webstedet er af generel karakter. Oplysningerne er ikke tilpasset personlige eller specifikke omstændigheder og kan derfor ikke betragtes som personlig, professionel eller juridisk rådgivning til brugeren.

BrightAnalytics gør en stor indsats for at sikre, at de oplysninger, der stilles til rådighed, er fuldstændige, korrekte, nøjagtige og opdaterede. På trods af disse bestræbelser kan der forekomme unøjagtigheder i de oplysninger, der stilles til rådighed. Skulle de givne oplysninger indeholde fejl, eller skulle specifikke oplysninger på eller via webstedet ikke være tilgængelige, vil BrightAnalytics gøre sit yderste for at rette op på situationen så hurtigt som muligt.

BrightAnalytics kan ikke holdes ansvarlig for nogen direkte eller indirekte skade som følge af brugen af oplysningerne på dette websted.

Hvis du finder unøjagtigheder i de oplysninger, der leveres via webstedet, kan du kontakte webstedsadministratoren.

Indholdet af webstedet (herunder links) kan til enhver tid tilpasses, ændres eller suppleres uden varsel eller meddelelse. B-Bright giver ingen garantier for, at hjemmesiden fungerer korrekt, og kan på ingen måde holdes ansvarlig for dårlig funktion eller midlertidig (manglende) tilgængelighed af hjemmesiden eller for enhver form for direkte eller indirekte skade, som kan opstå som følge af adgang til eller brug af hjemmesiden.

BrightAnalytics kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig over for nogen på direkte eller indirekte, særlig eller anden måde for skader forårsaget af brugen af dette eller et andet websted, især som følge af links eller hyperlinks, herunder, uden begrænsning, alle tab, arbejdsafbrydelser, skader på programmer eller andre data på computersystemet, på udstyr, software eller andet hos brugeren.

Webstedet kan indeholde hyperlinks til tredjeparters websteder eller sider eller indirekte henvisninger til dem. Placeringen af links til disse websteder eller sider indebærer på ingen måde nogen implicit godkendelse af deres indhold.

BrightAnalytics erklærer udtrykkeligt, at BrightAnalytics ikke har nogen kontrol over indholdet eller andre karakteristika af disse websteder og kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for deres indhold eller karakteristika eller for enhver anden form for skade som følge af deres brug.

Gældende ret og kompetente domstole.

Dette websted er underlagt belgisk lov. I tilfælde af en tvist er kun domstolene i R.P.R. Kortrijk-distriktet kompetente.

Politik om beskyttelse af personlige oplysninger

BrightAnalytics lægger stor vægt på dit privatliv. Selv om de fleste af oplysningerne på dette websted er tilgængelige uden at det er nødvendigt at give personlige oplysninger, er det muligt, at brugeren kan blive bedt om personlige oplysninger. Disse oplysninger vil kun blive brugt i forbindelse med vores kundeadministration. Brugeren kan altid gratis og efter anmodning modsætte sig brugen af sine oplysninger til direkte markedsføring. Med henblik herpå kan han henvende sig til BrightAnalytics BV, Bruggesteenweg 311A /2.2, 8830 Hooglede eller via hello@brightanalytics.eu. Dine personlige oplysninger vil aldrig blive videregivet til tredjeparter (hvis dette er tilfældet, bedes du oplyse, hvem det er).

I henhold til loven af 08/12/1992 om behandling af personoplysninger har brugeren ret til at få indsigt i og eventuelt rette sine personoplysninger. Med forbehold af identitetsbevis (kopi af identitetskort) kan du få en skriftlig, dateret og underskrevet anmodning til BrightAnalytics BV, Bruggesteenweg 311A /2.2, 8830 Hooglede eller via hello@brightanalytics.eu, gratis, om en skriftlig meddelelse af dine personoplysninger. Om nødvendigt kan du også bede om at få rettet de data, der er ukorrekte, ufuldstændige eller irrelevante.

BrightAnalytics kan indsamle anonyme eller samlede oplysninger af ikke-personlig karakter, såsom browsertype eller IP-adresse, det operativsystem, du bruger, eller domænenavnet på det websted, hvorfra du kom til vores websted, eller hvorigennem du forlader det. Dette giver os mulighed for løbende at optimere vores websted for brugerne.

Brug af cookies.

Under et besøg på webstedet kan der blive placeret cookies på din computers harddisk udelukkende med det formål at tilpasse webstedet bedre til de tilbagevendende besøgendes behov. Disse minifiler eller cookies bruges ikke til at spore den besøgendes surfing-vaner på andre websteder. Din internetbrowser giver dig mulighed for at forhindre brugen af cookies, at modtage en advarsel, når en cookie installeres, eller at fjerne cookies fra din harddisk bagefter. Se venligst hjælp-funktionen i din internetbrowser.